Drobečková navigace

Úvod > Informace > Radnice informuje > Veřejná nabídka a přihláška na pronájem městského bytu na adrese Radniční 320/2, Krásno

Veřejná nabídka a přihláška na pronájem městského bytu na adrese Radniční 320/2, KrásnoDatum konání:
10.2.2022

Město Krásno vyhlašuje veřejnou nabídku na pronájem městského bytu o velikosti 1+1 v Radniční ulici číslo popisné 320 byt číslo 2, Krásno.

 Předmět nabídky:      byt 1 + 1

Velikost bytu:             37,18 m2

Nájemné měsíčně:      1 301,- Kč

 (+ vybavení bytu (173,- Kč) + záloha za služby podle počtu osob)                

Kauce:                                3 903,- Kč.

Energetická náročnost budovy: třída G

 Byt se pronajímá ve stávajícím stavu, bez provedení oprav s podmínkou svépomocné úpravy bytu budoucím nájemníkem do stavu způsobilého k bydlení.

Pronájem bytu pro svépomocnou úpravu je navrhován dle obecně používaných pravidel, které se používají   u bytů, kde jejich úprava do stavu způsobilého k řádnému užívání nevyžaduje práce, které jsou stavebně náročné a které musí provádět odborně způsobilá osoba. Jedná se zpravidla o byty, ve kterých je nutné vymalovat, opravit omítky, podlahy, koupelny a WC, kde chybí kuchyňské linky a další zařizovací předměty, případně topení, tedy o práce, které nepodléhají stavebnímu řízení, vyjma stavebního řízení na realizaci bytového vytápění. Instalaci či reinstalaci zdroje tepla musí vždy předcházet revize spalinové cesty. Pokud bude v rámci úprav realizována změna topného média, je nezbytné vždy toto realizovat až po schválení stavebním úřadem. Úpravami nesmí docházet bez souhlasu pronajímatele a příslušného stavebního úřadu k zásahům do nosné konstrukce domu, ke změnám účelu užívání a nesmí dojít ke změnám v požární bezpečnosti stavby. Další podmínkou je, že pro svépomocnou úpravu nebudou zpravidla zařazovány byty malometrážní 1+0 a 1+1 o celkové podlahové ploše do 40 m2.

Nájemní smlouva bude podepsána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v případě jejího porušení. Před podpisem nájemní smlouvy předloží nájemník soupis prací, které bude v bytě provádět. Dále v nájemní smlouvě bude stanoveno, že v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemce nebo v případě výpovědi nájemní smlouvy z důvodu jejího hrubého porušení, zůstává vše vybudované a dodané při svépomocné úpravě bytu v majetku pronajímatele V případě že by nájemce svépomocnou úpravu nedokončil, zavazuje se uhradit pronajímateli náklady, které musel pronajímatel účelně vynaložit na uvedení bytu do stavu způsobilému k řádnému užívání. Budoucí nájemník si byt musí opravit na vlastní náklady. Provedením oprav na vlastní náklady nevzniká nájemníkovi nárok na slevu z nájemného, ani náhradu nákladů na opravu při ukončení nájmu z jakéhokoliv důvodu.

Možnost prohlídky bytu po dohodě s paní Karabinovou.

 

Případní zájemci se mohou přihlásit do výběru vyplněním tzv.  Přihlášky do výběru -  kterou je možno si vyzvednout na MěÚ Krásno, nebo... ZDE

Přihlášku je možné odevzdat nejpozději do 10. 02. 2022 do 13:00 hod. na Městském úřadě v Krásně, nebo na adresu karabinova@mesto-krasno.cz

 

                                                                                                                                                      Josef Havel,    starosta města

 V Krásně dne 31.1.2022