Drobečková navigace

Úvod > Město > Partnerské město

Partnerské město

Partnerství obcí Bischofsgrün a Krásno

V roce 2004 se uskutečnilo několik vzájemných přátelských setkání, mezi představiteli obcí Bischofsgrün (Německo) a Krásna. Na těchto setkáních došlo k návrhu upevňování spolupráce a partnerství mezi oběma obcemi. Na posledním setkání představitelů obcí v Německu, ve složení – starosta Krásna p.Oto Wied, místostarosta p.František Pöselt, zastupitelé ing.Günter Fenkl a Ing. Martin Pribol, se projednávalo se zástupci obce Bischofsgrün v čele se starostou p.Unglaubem S., plánování podpisu partnerské smlouvy. Po oficiálním uvítání na radnici p.starostou Unglaubem S., je provázeli přátelé na prohlídce horské kliniky, kde převzal provádění po klinice p.Dr.J.Gerlich, bývalý primář kliniky, který pochází z ČR a žije již 20 let v Německu. Obědem v domě Dr.Gerlicha skončila první část návštěvy.

Podpis smlouvy Pamětní list - český Pamětní list - německý

Odpoledne v hotelu Kaiseralm se dokončilo jednání o upřesnění dat podpisu smlouvy a celé organizace slavnostního dne v Německu i v ČR.

1.května 2005 se uskuteční slavnostní podepsání smlouvy v Bischofsgrünu, je připravený autobus z Krásna, pojede starosta obce p.Oto Wied, místostarosta obce p.František Pöselt, zastupitelé obce, dechová hudba (Toužim), taneční soubor MÁJ Krásno a několik hostů Krajského úřadu v Karlových Varech i z Krásna.

Podpis smlouvy o partnerství

Dne 1.května 2005, přesně rok po vstupu České republiky do Evropské unie, došlo v německém Bischofsgrünu vzdáleném 110 km k slavnostnímu podpisu německé verze smlouvy o partnerství mezi obcemi Krásno a Bischofsgrün. Za naši obec se slavnostního aktu zúčastnil pan starosta Wied, část členů obecního zastupitelstva, místní taneční soubor Máj, několik občanů naší obce a Toužimská hudební dechová skupina Veselá šestka, tedy skoro plný autobus.

Dopolední program proběhl v překrásném kulturním domě a byl věnován několika projevům starostů pana Unglauba a Wieda, dále zástupců státní správy a euroregionu. O kulturní vložku se postarali dechová hudba Veselá šestka, taneční soubor Máj a početný místní mužský pěvecký sbor s názvem 1860. Na závěr po podpisu německé verze smlouvy o partnerství předal starosta Unglaub našemu starostovi německou státní vlajku, poněvadž naše obec německou vlajku ještě neměla. Po slavnostním aktu pan starosta Unglaub pozval všechny přítomné v sále k obědu, který byl připraven taktéž v kulturním domě.

Odpolední program byl věnován oslavám stavění májky na náměstí v Bischofsgrünu. Vyzdobenou májku se znaky místních spolků přinesli místní hasiči a myslivci ve slavnostním průvodu místních spolků, občanů Bischofsgrünu i našich účastníků slavnosti, včetně tanečního souboru a dechové hudby. Počátek a konec ručního stavění májky jen za pomoci svázaných dřevěných tyčí korunovalo místní sdružení střelců mohutnými slavnostními salvami ze specielních historických zbraní. Na náměstí před evangelickým kostelem byly rozestavěny stánky s občerstvením, stoly a lavice se slunečníky. K poslechu hrála dechová hudba Veselá šestka a jednu sadu tanců na dlážděném náměstí zatancoval taneční soubor Máj. V takto příjemné atmosféře uběhlo odpoledne jako voda a při našem odjezdu v 17 hodin nás osobně před autobusem vyprovodil stiskem ruky pan starosta Unglaub.

Tento slavnostní den proběhl ve znamení přátelství, srdečnosti, pohostinnosti, dobré nálady, výborné organizace celé akce za překrásného teplého slunečného dne.

Česká verze textu smlouvy o partnerství bude podepsána za účasti německých hostů z Bischofsgrünu a dalších hostů v Krásně dopoledne dne 14.května při příležitosti tradičních oslav Staročeských májů.

Odkaz na webové stránky partnerského města Bischofsgrün