Drobečková navigace

Úvod > Informace > Radnice informuje > O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Evropského parlamentuDatum konání:
7.6.2024

Starosta  města  Krásno  podle § 32 odst. 2  a 3 zákona  č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o  změně některých   zákonů,

 o z n a m u j e:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
  • dne 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • dne 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
  1. Místem konání voleb

je volební místnost v budově RADNICE  na adrese  RADNIČNÍ 1, KRÁSNO

v prostoru  KNIHOVNY

          pro voliče bydlící v KRÁSNĚ, DOLNÍ HLUBOKÉ a HÁJE

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České   republiky  (platným občanským průkazem, cestovním,  diplomatickým  nebo  služebním   pasem   České republiky, cestovním průkazem ČR, občan jiného členského státu např. průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním nebo občanským průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
  2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede    dnem    voleb    do Evropského    parlamentu    hlasovací    lístky.    Ve    dnech    voleb   do Evropského   parlamentu   volič   může    obdržet   hlasovací   lístky   i   ve volební   místnosti.

 

V Krásně   dne  21.5.2024                                                               

                                                                                                           Josef Havel

                                                                                                          starosta města Krásno