Drobečková navigace

Úvod > Informace > Radnice informuje > Bytový dům pro seniory v Krásně, představení vítězného projektu

Bytový dům pro seniory v Krásně, představení vítězného projektuDatum konání:
3.12.2021

Bytový dům pro seniory, představení záměru (je to dlouhé, ale přečtěte si text až do konce :-). 

Přeji hezký den.

Vím, že výstavba komunitního domu pro seniory, jehož návrh jsme níže zveřejnili, bude pro Krásno naprosto výjimečný a přelomový projekt, který v Krásně nemá obdoby. Spousta z Vás jistě namítne, že je to pro Krásno velké sousto, já si to nemyslím. Když jde člověk trpělivě za svým snem, může dosáhnout i na zprvu vzdálený a nemožný cíl. Celý projekt je teprve na začátku, čeká nás dlouhá projekční příprava a poté zajištění financování výstavby. Realizace projektu musí být zajištěna tak, abychom nebrzdili naše ostatní projekty. Musíme zajistit financování výstavby převážně z dotačních, případně soukromých zdrojů.

Náš záměr vystihuje a vysvětluje trochu upravené zadání z výzvy pro architektonickou soutěž, které si přečtete níže. Text je pravda delší, ale má svůj smysl.

Jsem moc rád, že se nám nejprve pro zakoupení obchodu a pak pro vyhlášení architektonické soutěže podařilo získat podporu zastupitelstva města. Děkuji všem zastupitelům, kteří projekt podpořili a udělám vše proto, abych přesvědčil o smysluplnosti projektu ostatní zastupitele. Jsem si však plně vědom toho, že bez dotační podpory dům pouze z obecního rozpočtu není reálné postavit, uděláme vše pro zajištění finančních prostředků na jeho výstavbu z jiných, než obecních zdrojů.

Mírně upravený popis projektu pro výzvu architektonické soutěže, která byla rozeslána, je z něj jasně patrné, proč to vše děláme:

Město Krásno se 700 obyvateli leží v Karlovarském kraji v krásné přírodě Slavkovského lesa, přímo ve středu tzv. lázeňského trojúhelníku, který tvoří Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Současné vedení a zastupitelstvo města se snaží navázat na bohatou historii Krásna jako královského horního města, které proslavila nejen těžba cínu. V posledních letech dochází k výrazné obnově infrastruktury a celkovému rozvoji města. Snahou vedení a zastupitelstva města je udělat z Krásna příjemné místo pro život všech věkových generací. Zvelebujeme parky, opravujeme veřejná prostranství, dokončili jsme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci zanedbaného sportovního areálu, který změníme na volnočasový areál pro všechny generace, připravili jsme projekty a žádáme o dotace na opravu bytového fondu a místních komunikací, připravujeme rozvojové plochy pro zástavbu rodinnými domky tak, aby byl zachován venkovský ráz. Několik let pracujeme na postupné modernizaci vodního hospodářství, které nás pořád trápí nejvíce, postavili jsme před pár lety novou školku a v přízemí bývalé budovy školky zřídili základní uměleckou školu, vracíme ovocné stromy do krajiny, podporujeme drobné podnikání, rozvoj turistického ruchu, zaměstnanost, kulturu  a volnočasové aktivity našich občanů tak, abychom vytvořili kvalitní podmínky pro všechny věkové kategorie a zabránili tak současnému trendu vylidňování venkova, což se nám zatím daří. 

Poslední, co nám v rámci rozvoje našeho města chybí je vytvoření kvalitního zázemí pro bydlení našich seniorů. Jako starosta města jsem se několikrát během svého pětiletého působení ve své funkci dostal do situace, kterou bych nechtěl již dále zažívat. Musel jsem bohužel za pár let několikrát přihlížet situacím, kdy se manželský pár seniorů, poté co se dostali do věku, kdy již nejsou schopni udržovat svůj rodinný dům a jejich rodina o něj nemá zájem, dostal do situace, kdy museli svůj dům prodat a odstěhovat se. Nestává se to často, ale nechci již nikdy nečinně přihlížet, jak se lidé, kteří zde žili desítky let, musí po zbytek života dívat na svět třeba z pátého patra panelového domu v některém ze sousedních měst, či dožívat v pečovatelském domě někde jinde, odtrženi ze známého prostředí i od svých přátel. Našim společným cílem je zajistit to, aby město mohlo svým seniorům v takovém případě podat pomocnou ruku a zajistit jim klidné stáří ve známém prostředí.

Město Krásno si prošlo složitým vývojem. Jeho osudem se prolínala sláva i doby pohnuté. Prosperující královské horní město s 3 000 obyvateli nejprve postihl velký požár, který v roce 1848 zničil třetinu města včetně původní radnice a kostela, pak následoval úpadek hornictví po vytěžení cínových ložisek a dvě světové války. Ty největší dvě rány však Krásno teprve čekaly. První ranou bylo to, že Krásno postihl klasický osud sudetského města, kdy naprostá většina původních německých obyvatel byla násilně vysídlena, bez ohledu na to, zda se něčím provinili, či nikoliv. Tou další ranou bylo to, že se Krásno ocitlo na okraji nově zřízeného vojenského cvičiště a bylo určeno pouze na dožití, bez možnosti dalšího rozvoje, poslední ranou byl pak nástup komunismu….

První dobrou zprávou pak je, že Krásno uniklo osudu sousedního dvoutisícového města Čistá, dříve Lauterbach, ze kterého komunisti násilně vysídlili veškeré obyvatelstvo, které v něm zbylo po odsunu.   Vojáci pak celé město v rámci svého výcviku rozstříleli. Nezbylo z něj nic víc, než pár zasypaných sklepů….

Druhou dobrou zprávou je to, že vesnický ráz Krásna právě díky výše uvedené stavební uzávěře nebyl v podstatě narušen pověstnou komunistickou výstavbou.  Likvidací chátrajícího nevzhledného panelového obchodu získá Krásno možnost zbavit se jediného hodně nešetrného zásahu komunistického režimu a na jeho místě navrhnout budovu, která zbaví Krásno obludného objektu, který sem nepatří. Po dokončení projektu postavíme budovu, která zapadne do mozaiky obnovy našeho historického městečka a zejména vyplní mezeru, která zde chybí v oblasti služeb jeho obyvatelům.

Možná se Vám zdál předchozí text zbytečný, ale měl svůj účel. V tuto chvíli se předchozí řádky spojí v jeden cíl. Jsme se zastupiteli města přesvědčeni o tom, že naši obyvatelé ocení zázemí pro své klidné stáří i o tom, že komunistická stavba obchodu potravin je nejvýraznějším vředem na jeho architektuře. Město Krásno zakoupilo objekt díky vstřícnosti pana Ing. Vítězslava Nádeníčka, za což mu tímto děkuji, s tím účelem, aby ho časem zbouralo a na jeho místě vystavělo bytovým dům se zázemím pro důstojné staří našich občanů a prodejnou potravin, bez které se naše město také neobejde. Proto jsme se rozhodli připravit záměr na výstavbu objektu, který by měl kromě obchodu a malometrážních plně bezbariérových bytů nabídnout také místnost na komunitní setkávání jeho obyvatel a příjemné venkovní prostředí v nejbližším okolí domu.

Současný objekt, který je v nevyhovujícím technickém stavu a svým vzhledem vůbec nezapadá do okolní zástavby, bude tedy doufám odstraněn a v přízemí bytové novostavby vznikne menší prodejna potravin, která nahradí stávající služby. Rádi bychom tedy našim seniorům i občanům poskytli komfortní prostředí, které bude odpovídat současným požadavkům, a věříme, že i architektonická podoba budoucího objektu výrazně pozvedne celkovou úroveň našeho náměstí.  K objektu bude náležet i zahrada, kterou bychom chtěli také postupně upravit a očekáváme její zapojení do celkové koncepce návrhu. Mohl by zde být pobytový parčík, altánek, či malé zahrádky, kde by si senioři mohli vypěstovat svou zeleninu, či zasadit květiny.

Nechceme jít klasickou cestou pečovatelského domu. Máme smlouvu s pečovatelskou službou v Horním Slavkově, která našim seniorům zajistí potřebnou péči dle jejich konkrétních požadavků, pokud o ní budou mít zájem. Našich cílem je postavit bytový dům s plně bezbariérovými byty, z části pro páry, z části pro jednotlivce. Dům bude vystavěn s prodejnou potravin v přízemí, tak aby bytová část byla směrem na jihovýchodní, slunečnou stranu. Ideální pro nás je propojení funkčnosti domu s nízkou energetickou náročností, bez zbytečných prvků, které by stavbu prodražovaly. Dali jsme tím všem architektům příležitost ukázat, jak vnímají téma komunitního domu pro seniory, a věřili jsme, že na základě svých zkušeností přinesou celou řadu možných řešení a inspirací. Zároveň šlo o transparentní a efektivní způsob, jak tuto veřejnou zakázku zadat. V navazujícím procesu bychom s vítězem soutěže rádi co nejdříve podepsali smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a věříme, že v dohledné době pak začali i samotnou stavbu.

Právě proto, abychom mohli posoudit různorodé pohledy na náš záměr a třeba se setkali s pro nás překvapivým řešením celého zadání, jsme se vydali pro takto malé město nezvyklou cestou architektonické soutěže. Věřte, že nebylo jednoduché náš záměr obhájit, vysvětlit všem nevěřícím, že se nám náklady na uspořádání soutěže vyplatí, že architektonická soutěž pro nás bude nakonec velkým přínosem. Což se také vynikajícím výsledkem soutěže potvrdilo. Najděte si stránky vítězného architektonického ateliéru www.znamenictyr.cz , prohlédněte si jejich práci a uvidíte, že jsme v dobrých rukou.

I díky výše uvedenému příběhu zrození tohoto nápadu a popsanému účelu stavby se přihlásilo 18!! architektonických studií z celé republiky, což překonalo naše očekávání. Podali návrhy, které nám pomůžou naplnit naše cíle, zaplnit mezeru ve službách našim občanům a dát nový rozměr našemu náměstí. Návrhů, které plně ukázali, že architektonické řešení projektů i v malém městě má smysl. Architekti, kteří jinak staví za miliardy, se díky našemu příběhu rozhodli ucházet se o pro ně malý projekt v malém městečku na západě Čech a patří jim za to dík…

Až to bude možné, uspořádáme pro Vás výstavu všech návrhů a představíme podrobně návrh vítězný, do kterého se oproti původním plánům vejde díky vynikajícímu architektonickému řešení i několik bytů pro mladé rodiny…

Je cílem práce celého zastupitelstva navázat na bohatou historii královského města Krásna a dát jeho občanům podmínky k tomu, aby se jim v Krásně spokojeně žilo a mohli být na své město právem hrdí…

Článek o plánované výstavbě nového domu najdete na odkazu:

https://chebsky.denik.cz/z-regionu/z-centra-krasna-zmizi-paskvil-z-dob-socialismu-nahradi-ho-novy-dum-pro-seniory-2.html

Přeji Vám všem hlavně zdraví a spokojené prožití vánočních svátků.

Josef Havel, starosta města

VÍTĚZNÝ NÁVRH PROJEKTU PRO SENIORY MÁTE .....ZDE